Ideen:

Der skal skabes grundlag for, at alle får mulighed
  for at deltage i kulturelle arrangementer uden
  ufrivilligt ophold i tobaksrøg og i videst muligt
  omfang i et økologisk miljø.
 
Mange mennesker føler sig generet af tobaks-
  røg ved bl.a. koncerter - nogle så meget
  at de slet ikke kan deltage.

Derfor vil vi gerne etablere nye kulturcentre,
  hvor der kun må ryges på udvalgte steder - alle
 andre lokaliteter i husene bliver røgfri.

Grøn Kultur Danmark Odinsvej 4, 7000 Fredericia, Tlf.: 75 93 26 01
e-post: gkd@gkd.dk